K
O

Corona - Cofid-19

Coronavirus (Cofid-19)

Op deze pagina kunt u het verloop van de ontwikkelingen nog eens nalezen, bovenaan het eerste en onderaan het laatste bericht!

Op onze camping volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We volgen de adviezen van het RIVM en houden ons aan de richtlijnen en maatregelen die worden afgekondigd.

We doen er alles aan om onze gasten en medewerkers een veilige omgeving te bieden. We willen dat je met een gerust gevoel aan jouw vakantie kan beginnen en een fijn verblijf bij ons hebt.

Momenteel hebben we nog geen negatief reisadvies en kan je zo lang dit is, bij ons de vakantie komen vieren. We bekijken per dag de situatie en houden ons aan de afgekondigde maatregelen.

Wat doen we .....

Op het gebied van hygiëne .....
Naast de uitgebreide handen wassen instructie voor zowel personeel als onze gasten, worden er extra schoonmaakrondes ingelast. Ook worden items die veel aangeraakt worden zoals deurkrukken, doucheknoppen, kranen, wc brillen, prullenbakken extra ontsmet met alcohol. Zorg dat u zelf ook desinfectiemiddelen o.a. desinfecterende handgel bij u heeft.

Contact met ons .....
Contact met de receptie willen we tot een minimum beperken. Daarom gaat de receptie beperkt open. Heb je een vraag, dan kan je ons telefonisch of via deurtelefoon bereiken. We vragen jou om de aanbevolen afstand van 1,5 meter in acht te nemen als je een vraag hebt voor ons of onze collega’s op het terrein. Handenschudden laten wij even achterwege.

Bij een lockdown volgen we de richtlijnen en zal het nodig zijn dat u de camping behoort te verlaten.

Uw reservering omboeken i.v.m. het coronavirus .... (neem hiervoor telefonisch contact met ons op)

 • Het is in deze situatie mogelijk om gratis uw reservering om te boeken naar een andere periode.
 • Alleen mogelijk als uw bestaande reservering volledig is voldaan of deze voldaan gaat worden.
 • Heeft u omgeboekt naar een duurdere periode dan betaalt u het verschil bij.
 • Bij een omboeking kan het zijn dat de eerder gereserveerde plaats niet beschikbaar, wij zoeken dan een alternatieve plaats.
 • Omboeken naar een andere periode is mogelijk, de periode waarnaar u kunt omboeken dient te vallen binnen één jaar van de oorspronkelijke reservering.

Annuleren vakantiereserveringen ....

Wij zijn aangesloten bij onze organisatie Hiswa-Recron en volgen de Recron-voorwaarden bij annuleringen.

 update 23-3-2020

Momenteel zijn er nog geen beperkingen over het open gaan van onze camping, wel hebben we ons te houden aan de voorschriften en gestelde eisen van de overheid. Voor uw en onze veiligheid hebben we deze nog aangevuld.

 • De toeristische plaatsen (zonder boeking) worden tot later te bepalen datum niet ingenomen.
 • Seizoen- en voorseizoenplaatsen, stacaravans en chalets kunnen vanaf 28 maart worden gebruikt/ingenomen.
 • Het gebruik is alleen voor de "vaste" gezinsleden toegestaan.
 • Wij verzoeken onze gasten geen bezoek te ontvangen op de camping.

update 24-3-2020

Op 24 maart jl. zijn er door de overheid/belangenorganisatie extra voorwaarden gesteld c.q. nader uiteen gezet over het gebruik van de sanitaire voorzieningen. Wij gaan deze vandaag nader bekijken en zo nodig in overleg met de desbetreffende instanstanties welke ons hierin kunnen adviseren. Wij komen hier later nog op terug.

Zoals wij nu verwachten zal er voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen eenzelfde deurbeleid moeten gaan gelden als bij de supermarkten, met die verstande dat er maximaal 2 personen in een ruimte mogen verblijven. Voorlopig gaan we nog even uit van 1 persoon per afdeling, dit in verband met de vrije passeerruimte van 1,50 mtr. Om ons volledig te kunnen richten op het schoonhouden en maken van de sanitaireruimte zal alleen het sanitair geopend zijn in het hoofdgebouw.

Stacaravans en/of chalets kunnen alleen gebruik maken van de eigen sanitaire voorzien, hierdoor zal het gebruik van de openbare voorzieningen beperkt worden. 

Gebruikt u als kampeerder uw eigen toiletvoorziening, de uitstortruimte is hier een ruimte waarin u altijd alleen terecht kunt.

update 25-3-2020

Onze branche is momenteel druk bezig met het ontwikkelen van een voucherregeling voor de vakantiereserveringen, binnenkort kunt u hierover meer lezen op onze website hoe wij als camping Verkrema / Camping De Schans hierin mee gaan.

Morgen 26 maart vergaderen de 25 veiligheidsregio's over toerisme en recreatie. Het kabinet heeft deze veiligheidsregio's meer bevoegheid gegeven om in de regio's noodmaatregelen te nemen. Er blijken enkele regio's te zijn die voornemens zijn om het besluit te nemen om in de hele regio het toerisme in te dammen door alle vakantieparken en campings te sluiten. Zodra hier meer duidelijk over is vind hier de informatie.

update 25-3-2020

Aan het einde van de middag (26-3-2020) hebben alle 25 veiligheidsregio's vergaderd over recreatie en toerisme, deze hebben besluiten en maatregelen genomen over het sluiten of open blijven met maatregelen van campings en vakantieparken. Vandaag worden wij verder geinformeerd door onze belangenorganistie Hiswa-Recron.

Voorlopig hebben we tal maar maatregelen getroffen om momenteel beperkt open te gaan;

 • Alleen kampeerders zijn welkom / bezoekers ontvangen is niet toegestaan
 • Eigenaren/gebruikers van stacaravans / chalets dienen alleen gebruik te maken van de eigen voorzieningen, gebruik van de openbare voorzieningen is niet toegestaan.
 • Momenteel is per afdeling 1 toilet beschikbaar, wij gaan nog onderzoeken hoe we dit kunnen gaan verhogen.
 • Op dit moment hebben wij de douches nog gesloten vanwege de 1,50 mtr. voorwaarde, wij kijken naar een oplossing.
 • Toercaravaneigenaren adviseren wij om zoveel mogelijk (indien aanwezig) gebruik te maken van eigen voorzieningen, de uitstortplaats voor chemische toiletten is open en alleen toegankelijk voor 1 persoon.
 • De vaatwasplaats is open voor max. 1 gebruiker gelijktijdig.
 • Centraal tussen de sanitaire voorzieningen is handzeep aanwezig, was voor en na gebruik min. 30 sec. uw handen.
 • Per toiletafdeling is desinfectiemiddel aanwezig in een spuitbus, gebruik dit alleen in deze ruimte.
 • Per toiletafdeling is een emmer geplaatst met schoonmaakmiddel (welke wij regelmatig verversen) voor het reinigen van de deurklinken, toiletbrillen en toiletrolhouder.
 • Als wij extra schoonmaken sluiten wij kort de ruimte.

update 27-3-2020

Naar aanleiding van de berichtgevingen op radio hebben wij vanmorgen nog contact opgenomen met onze gemeente, deze heeft voor dit weekend nog geen wijzigingen aangebracht op het landelijk beleid en handhavingsbesluit opgesteld door de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Volgende week kan het mogelijk zijn dat deze instantie of de gemeente nog komt met een aanvullende wijziging. Momenteel kunnen we voor dit weekend nog open volgens de eerder vermelde aanvullende maatregelen.

update 27-3-2020

De verwachting is dat het kabinet de coronamaatregelen welke tot 6 april zouden gelden wil gaan verlengen. Wij verwachten binnenkort onze informatie te ontvangen van de belangenorganisatie Recron-Hiswa. Zodra wij nieuwe informatie ontvangen plaatsen we dit weer hieronder op onze website.

update 30-3-2020

Voorlopig hebben we nog geen nadere informatie ontvangen onze veiligheidsregio Gelderland-Zuid of de gemeente Buren. Gelet op de persconferencie van dinsdag 31 maart jl. kunnen campings momenteel nog open blijven onder bepaalde strenge voorwaarden. Hiermee rekeninghoudend hebben we momenteel per afdeling één toilet geopend in het hoofdgebouw. Aan deze ruimte besteden we extra aandacht met schoonmaken evenals alle overige contactpunten volgens de richtlijnen van het RIVM. Op dit moment is de uitstort voor het chemisch toilet nog te gebruiken, dit kan veranderen.

De camping is open, mits u de aangekondigde voorwaarden en maatregelen in acht neemt!!

 • Houdt altijd minimaal 1,50 mtr. afstand tot elkaar
 • U of iemand binnen uw gezin verkouden of koorts, dan dient u thuis te blijven en niet naar de camping te komen
 • Bezoek, buren, vrienden, niet thuiswonende kinderen en overig dagbezoek is niet welkom
 • Speeltuintoestellen mogen alleen gebruik worden door kinderen tot 12 jaar

update 1-4-2020

LAATSTE UPDATE 01-04-2020 13.15 uur

Inmiddels hebben we contact gehad met de gemeente Buren, in dit overleg is ons medegedeeld dat de veligheidsregio Gelderland-Zuid en de gemeente Buren bezig zijn met een besluit waarin staat vermeld dat alle openbare sanitaire voorzieningen op campings gesloten moeten/gaan worden.

De camping is open, wel zijn wij genoodzaakt om onze sanitaire voorzieningen te sluiten. Of onder de gesloten sanitaire voorzieningen ook de uitstortplaats voor chemische toilets vallen is nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is vermelden we dit op deze pagina.

 • Houdt altijd minimaal 1,50 mtr. afstand tot elkaar
 • U of iemand binnen uw gezin verkouden of koorts, dan dient u thuis te blijven en niet naar de camping te komen
 • Bezoek, buren, vrienden, niet thuiswonende kinderen en overig dagbezoek is niet welkom
 • Speeltuintoestellen mogen alleen gebruik worden door kinderen tot 12 jaar

update 1-4-2020

In ons laatste contact met de gemeente Buren is voorlopig de mogelijkheid gelaten dat de uitstortruimte voor het chemisch toilet open kan blijven onder strikte voorwaarden, maximaal 1 gebruiker per keer en dat bij het in en uit gaan de minimale afstand van 1,50 meter in acht word genomen. Alleen de ruimte in het hoofdgebouw is geopend.

update 2-4-2020

De laatste publicatie van de noodverordening COVID-19 van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid is door de gemeente Buren op 1 mei 2020 openbaar gezet, zoals u kunt lezen zijn in enkele situatie verruimingen mogelijk. Helaas voor u en ons zijn de verruimingen nog niet mogelijk in het openstellen van de sanitaire voorzieningen, zie hiervoor artikel 2.5a van de noodverordening.

updatie 2-5-2020

Bezoek ontvangen moedigen wij niet aan en adviseren u om rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, deze kunt u hier nalezen noodverordening 28 april 2020

update 3-5-2020

Hiswa-Recron 

Teleurstellende persconferentie: ‘Effect verruiming voor sector marginaal’

HISWA-RECRON onderneemt onmiddellijk actie richting het kabinet en de veiligheidsregio’s om ervoor te zorgen dat de maatregel van ‘1 juli open’ wordt teruggedraaid en er maatwerk wordt geleverd voor de watersport- en recreatiesector.

Morgen ontvangen wij meer informatie van Hiswa-Recron, ondermeer over de wijze van ongaan met de protocollen.

update 6-5-2020

De uitkomsten van de persconferentie voor onze sector zijn door de HISWA-RECRON uitgewerkt, volgens deze zijn de teksten welke beschikbaar zijn gesteld niet voldoende gedetailleerd en vragen om een interpretatie. Het kan zijn dat deze mogelijk niet worden gedeeld door de rijksoverheid, het RIVM of de veiligheidsregio.

 • Vandaag 7 mei hebben we contact opgenomen met de gemeente Buren over de openstelling van ons zwembad. Deze hebben ons niet direct een antwoord kunnen geven. Wij verwachten dat na overleg met de veiligheidsregio Gelderland-Zuid ons zwembad met ingang van 11 mei a.s. geopend mag worden. De protocollen vanuit de zwembadbranche komen een dezer dagen beschikbaar.
 • Per 1 juli 2020 worden de beperkingen in de recreatieve sector opgeheven, waarbij ook het verbod tot openstelling van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen. Er worden daarbij in de Kamerbrief geen nadere beperkingen (bv. in maximum aantallen) genoemd, zodat het uitgangspunt is dat de bedrijven dan weer ‘volledig’ open kunnen, met inachtneming van de protocollen van de 1.5 meter economie.

Onze branche organistatie is van mening dat, wat betreft het laatste punt, dit veel te lang gaat duren. Wat ons betreft kan dit ook veel eerder mogelijk zijn.Hierover is er ook een persbericht uitgegaan naar de verschillende veiligheidsregio's.

update 7-5-2020

Na een vraag, eerder deze week bij de gemeente neergelegd, over het gebruik van het zwembad en de afwasruimte voor vaatwerk hebben we vandaag antwoord hierop gekregen. Voor het zwembad moeten wij nog even geduld hebben, woensdag 13 mei krijgen wij hierover een antwoord of wij het zwembad kunnen openstellen en onder welke voorwaarden. De afwasruimte voor vaatwerk kunnen/mogen we vanaf dinsdag aanstaande (12 mei) openen met inachtneming van de 1,50 meter afstand. Dit betekend dus 1 afwasplaats. Let op! Maximaal 1 persoon kom dus alleen!!!

update 8-5-2020

Met ingang van 12 mei is het mogelijk om ons zwembad te openen onder strikte voorwaarden, deze gaan we ook volgen. Zo dient u vanaf 12 jaar altijd rekening te houden met de minimale afstand van 1,50 mtr. tussen u en uw medegebruiker. Voor kinderen onder de 12 jaar is dit niet van toepassing, al adviseren we om ook hier afstand te houden. Maximaal laten wij 15 zwemmer toe in ons zwembad !!!

update 12 mei 2020

Momenteel zijn er nog geen extra verruimingen aangekondigd vanuit onze veiligheidsregio Gelderland-Zuid, hierdoor zijn momenteel de vaatwasplaats, de uitstortruimte voor het chemisch toilet en het zwembad te gebruiken (wel volgens de aanwijzingen welke vermeld staan bij de voorzieningen). We zijn in afwachting op een verruiming voor het gebruik van de toiletten, we hopen dat er snel besloten gaat worden dat ook Gelderland-Zuid de richtlijn van de provincie Friesland gaat volgen.

update 16-5-2020

Zoals u wellicht heeft gelezen was de berichtgeving over de provincie Friesland niet helemaal correct en hierover later een rectificatie over gekomen. Vanaf vandaag heeft de veiligheidsregio's Flevoland en  Gooi/Vechtstreken besloten dat op de campings de toiletten weer open mogen volgens de geldende 1.50 mtr. regel. Vanuit onze regio is er een verzoek gedaan naar de gemeente Buren of deze openstelling van de toiletten ook voor gaat gelden. Door de gemeente is ons toegezegd dat begin volgende week dit besproken gaat worden .........wij kijken met spanning uit naar het antwoord. Wij zijn er klaar voor!!!

update 23-5-2020

Hoe krom kan het zijn .....

Fikse domper: ministerie sluit sanitair

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid liet gisteren via een aanwijzing weten dat sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toiletten op recreatiebedrijven niet mogen worden opengesteld. Dit moet per 1 juni om 12 uur van kracht zijn. HISWA-RECRON was juist met een aantal Veiligheidsregio’s in gesprek over verruiming. Dit in navolging van de openstelling van de toiletten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek afgelopen vrijdag. “Dit is een domper op onze inspanningen om samen met regio’s te werken aan een geleidelijke opening”, stelt Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.
In de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s staat dat per 1 juni a.s. de noodverordeningen moeten worden aangepast. De sluiting van sanitair geldt voor recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens. Maar niet voor openbare toiletten op stranden en in natuurgebieden.

update 28 mei 2020